Chwilio


Category:

Type:

Price Range:

Number of Bedrooms:

Location
Newyddion
Newyddion Diweddaraf

22.02.16 - Trafferthion ffôn wedi cael eu datrys
Rydym yn falch o ddweud fod y trafferthion gyda'r rhifau ffôn yn awr wedi cael eu datrys.

line

05.02.16 - Trafferthion ffôn
Diolch i BES Telecom a BT rydym yn parhau i gael trafferthion hefo rhifau ffôn 01286 677055 a 01248 671755. Maent wedi addo bydd y problemau wedi goresgyn erbyn fory. Yn y cyfamser gallwch ein ffonio ar 01407 761403

line

04.02.16 - Cynnig Arbennig Chwefror a Mawrth
Ffï gwerthu 0.5% (isafswm ffî £900)

line

13.01.15 'Rydym yn cael anhawster gyda llinell ffôn 01248 671755 ar hyn o bryd.

Gallwch gysylltu â ni ar 01286 677055.

line

13.10.2014 - Bwriad i agor cangen newydd yng Nghaergybi

Yn dilyn y llwyddiant o sefydlu ein cangen yng Nghaernarfon, mae Eiddo Cyf yn falch o gyhoeddi’r bwriad i agor cangen newydd yng Nghaergybi yn y dyfodol agos.

Er ein bod eisioes yn gweithredu ar Ynys Môn, bydd y datblygiad cyffrous yma yn cryfhau ein presenoldeb a’n gwasanaeth i’n cwsmeriaid.

‘Rydym yn falch o fedru ymestyn ein cynnig arbennig i werthu eich eiddo am y ffi hynod gystadleuol o 0.5%*  os y byddwch yn cofrestru eich eiddo gyda ni cyn Ionawr 1af, 2015.

Byddwn hefyd yn parhau i gynnig gwasanaeth cystadleuol a chynhwysfawr i landlordiaid wrth osod a rheoli am ffi rhesymol.

Cysylltwch â ni ar unwaith am ragor o fanylion: 01248 671755 neu 01248 670055 neu ar ebost: rhysjones@eiddo.co.uk

* mae rhai termau ac amodau ar gyfer y cynnig yma

line

20.05.2014 - Bethel 7K wedi codi £511.88 at Gwyl Bethel 2014

sion a'r enillydd

Yn dilyn y Ras Rhedeg Bethel 7k wythnos dwythaf, gallwn gadarnahu bod £511.88 wedi ei godi at Gwyl Bethel 2014. Diolch i'r gwirfoddolwyr, i'r rhedwyr ac i'r gwylwyr am ddiwrnod arbennig iawn. Rydym wedi gyrru'r canlyniadau o'r ras i'n dylunwyr - eiddo.co.uk. - Diolch yn fawr

Canlyniadau - Cliciwch Yma

rhedwyr rhedwyr pobl yn cymryd rhan
line

18.03.2014 - Bethel 7K

Bethel 7K

Ar y 10fed o Fai, 2014, bydd Eiddo Cyf Bethel 7k yn digwydd am y tro cyntaf erioed ym mhentref Bethel, ar gyfer codi arian i Gwyl Bethel yn mis Awst.

darllen mwy »

line

21.01.2014 - Llwyddiannau buan i’r Gweithwyr a Gosodwyr Tai Newydd yng Nghaernarfon ar ardal.

llun Sion a Anest

Dechreuodd cwmni Eiddo Cyf yn gydol mis Rhagfyr 2013, ac mae’r cwmni unigryw yma yn barod wedi cyflawni ar gyfer eu cleientiaid wrth werthu ty ym Mrynrefail, ac wedi gosod tai yn ardaloedd Llanrug a Penygroes. Dywedodd y cyfarwyddwr Sion Jones, ‘Gyda fy mhrofiad i ag Anest Roberts yn y maes gwerthu preswyl a gosod tai, mae’n bleser gweld y cwmni wedi datblygu a cyflawni yn fuan. Un o fy mhrif amcanion i yw sicrhau bod y Iaith Gymraeg yn cael ei ddefnyddio drwy’r broses marchnata, gwethu a gosod yn gyfan.

Rydym yn seiliedig yn lleol, gyda gwybodaeth lleol, mae’n fenter newydd ac rydym yn defnyddio technoleg 21ain ganrif i werthu a gosod tai. Mae ein buddsoddiad i’r wefan eiddo.co.uk a’r porth Rightmove yn fuddiol iawn ar gyfer ein cleientiaid. Ar hyn o bryd, rydym yn cynnig y ffioedd isaf drwy’r ardal, ond mae hyn yn gynnig cyfyngedig, felly dwi’n argymell eich bod yn cysylltu yn fuan!’

Ychwanegodd y cyfarwyddwr Anest Roberts, ‘Mae gwasanaethau eiddo yn seiliedig ar farchnata rhagorol ar ein wefan, ac drwy Rightmove, mae ansawdd y pamffledi, ynghyd a’r gwasanaeth yn ei gyfan yn gwbl bwysig i gael y pris gorau i’n cleientiaid wrth werthu eiddo. Gyda fy mhrofiad i a Sion yn y busnes, rydym yn cymryd balchder drwy gydol y broses gwerthu a rhentu tai.’