Chwilio


Category:

Type:

Price Range:

Number of Bedrooms:

Location
 

Gosod Eiddo
Gwybodaeth gosod tŷ

Mae gosod tŷ yn gallu bod yn brofiad rhwystredig iawn drwy ddarganfod tenantiaid addas a fydd yn cymryd gofal o’ch eiddo. Mae Eiddo yn cynnig gwasanaeth cyfeillgar iawn drwy ddod o hyd i denant addas i chi. Rydym felly wedi gosod ein prisiau yn isel ar gyfer ein gwasanaeth. Yn ogystal â’n gwasanaethau rhagorol a dwyieithog, mae’r canlynol hefyd ar gael:-


Cyfarwyddyd yn unig

• Marchnata eich tŷ ar wefan Eiddo.co.uk a gwefannau rhagorol eraill.
• Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i farchnata eich eiddo (Facebook a Twitter)
• Gosod arwydd ‘Tŷ ar Osod’ ger eich cartref.
• Canfod a chyflwyno tenantiaid posibl ac addas i’ch eiddo, wrth gyfweld a chynnal ymweliadau yn yr eiddo.
• Gwneud a chynnal cytundeb tenantiaeth.
• Trefnu gwneud TPY (Tystysgrif Perfformiad Ynni), tystysgrifau, a chymorth gydag yswiriant.

Gwasanaeth Rheoli Llawn

Mae ein gwasanaeth rhentu rheoli llawn yn cynnwys yr uchod i gyd ynghyd â’r isod -

• Delio gyda thaliadau rhent pob mis.
• Arolygu eich tŷ yn ôl eich anghenion. (Fel arfer, pob tri mis)
• Gwneud rhestr o eitemau yr eiddo.
• Gwasanaeth argyfwng tu allan i oriau.

Cysylltwch â ni naill ai drwy godi’r ffôn (01248 671 755) neu drwy dudalen cysylltu’r wefan.
Edrychwn ymlaen i drefnu apwyntiad efo chi.