Chwilio


Category:

Type:

Price Range:

Number of Bedrooms:

Location
 

Bethel 7k

 

20.05.2014 - Bethel 7K wedi codi £511.88 at Gwyl Bethel 2014
sion a'r enillydd

Yn dilyn y Ras Rhedeg Bethel 7k wythnos dwythaf, gallwn gadarnahu bod £511.88 wedi ei godi at Gwyl Bethel 2014. Diolch i'r gwirfoddolwyr, i'r rhedwyr ac i'r gwylwyr am ddiwrnod arbennig iawn. Rydym wedi gyrru'r canlyniadau o'r ras i'n dylunwyr - eiddo.co.uk. - Diolch yn fawr

Canlyniadau - Cliciwch Yma

rhedwyr rhedwyr pobl yn cymryd rhan
line
 

Ar y 10fed o Fai, 2014, bydd Eiddo Cyf Bethel 7k yn digwydd am y tro cyntaf erioed ym mhentref Bethel, ar gyfer codi arian i Gwyl Bethel yn mis Awst. Bydd y ras rhedeg yn dechrau o’r Neuadd Goffa ym Methel, ac yn arwain at Gelli Gyffwrdd cyn troi am Felinheli, i fynu pasio’r Wern, a fferm Garreg Goch, ac yn nol i bentref Bethel i orffan ger y Neuadd.


Bydd gwobrau yn cael ei ddosbarthu i phob rhedwyr wrth orffan y ras, a bydd dwr ar gael drwy gydol y llwybr. Rydym yn croesawu rhedwyr o phob gallu i rhedeg y ras, ac bydd stiwardiaid yn gyson drwy’r llwybr ar gyfer cymorthi unrhyw rhedwr.


Bydd y ras yn dechrau 11:00 yb ar y 10fed o Fai, 2014, ac rydym yn argymell eich bod yn cofrestru gyda ni ar gyfer derbyn y pecyn gwybodaeth a rhif. Bydd amseroedd ffurfiol yn cael ei gymryd ar y diwrnod. Mae posib cofrestru drwy’r wefan eiddo.co.uk, neu wrth ffonio swyddfa Eiddo ar 01248 671755 a gofyn am Sion Jones.

7K Course 7K Bethel
Cliciwch yma y map i'w weld yn fwy.